Aktiebolaget Arcanum Utbildning & Facklitteratur

Västra Götalands län

Information

Aktiebolaget Arcanum Utbildning & Facklitteratur hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Lerum som är den kommunen där Aktiebolaget Arcanum Utbildning & Facklitteratur finns. I Lerum så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Aktiebolaget Arcanum Utbildning & Facklitteratur tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Aktiebolaget Arcanum Utbildning & Facklitteratur har haft sedan 1996-01-01. Aktiebolaget Arcanum Utbildning & Facklitteratur har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Aktiebolaget Arcanum Utbildning & Facklitteratur så kan ni göra det genom att skicka er post till Sten Stureg. 36, 412 52, Göteborg men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0523-47700.

Lerum arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Aktiebolaget Arcanum Utbildning & Facklitteratur Privat, ej börsnoterat.

Aktiebolaget Arcanum Utbildning & Facklitteratur har idag 556534-0113 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Aktiebolaget Arcanum Utbildning & Facklitteratur

Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet huvudsakligast med medicinsk facklitteratur, kursverksamhet och handel med homeopatiska preparat samt därmed förenlig verksamhet.

I Aktiebolaget Arcanum Utbildning & Facklitteratur så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Williams, Birgitta Maria som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Ragnestad, Folke Mats Erik som är född 1953 och har titeln Suppleant, Freij, Stefan Valdemar som är född 1972 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor, .