LEGO Sverige AB

Västra Götalands län

Information

LEGO Sverige AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Lerum som är den kommunen där LEGO Sverige AB finns. I Lerum så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. LEGO Sverige AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket LEGO Sverige AB har haft sedan 1994-01-01. LEGO Sverige AB har funnits sedan och 1980-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till LEGO Sverige AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Hunstugans v. 44, 443 61, Stenkullen men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0302-24400.

Lerum arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är LEGO Sverige AB Privat, ej börsnoterat.

LEGO Sverige AB har idag 556070-4131 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för LEGO Sverige AB

Bolaget skall bedriva tillverkning av och handel med leksaker, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I LEGO Sverige AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Poulsen, Jens-Peter som är född och har titeln VD,Bosatt utomlands inom EES, Poulsen, Jens-Peter som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Kjaer, Peter Thorslund som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Mikkelsen, Lars Erik som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Samuelsson, Karl Bertil Börje som är född 1952 och har titeln Delgivningsbar person, PricewaterhouseCoopers Kommanditbolag som är född och har titeln RevisorEnerbäck, Börje Olof som är född 1956 och har titeln Huvudansvarigrevisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .