Bostadsrättsföreningen Häradsgården

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsföreningen Häradsgården är ett bolag som finns i Lerum. I Bostadsrättsföreningen Häradsgården finns det lite olika personer som är förknippade och det är Blomberg, Arne Vilhelm som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Blomberg, Hanna Birgitta som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Erik Henry som är född 1925 och har titeln Ordinarie ledamot, Wennerberg, Bodil Ivarsdotter som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Wingfors, Eva Gertrud som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Nils Gotthard som är född 1923 och har titeln SuppleantJensen, Ann-Lois som är född 1950 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Häradsgården så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Häradsgården på telefon 031-178750.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Häradsgården av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Häradsgården är ett av många bolag som finns i Västra Götalands län och Lerum arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Häradsgården innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Häradsgården är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Häradsgården så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Blomberg, Arne Vilhelm -Wennerberg, Bodil Ivarsdotter

Bostadsrättsföreningen Häradsgården har 763500-0099 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Västra Götalands län.